Οι καυστήρες αντιπροσωπεύουν σημαντικά συστατικά στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Αυτές οι συσκευές μετατρέπουν την ενέργεια που προέρχεται από καύσιμα όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή βιοαέριο, σε θερμότητα που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ή την παραγωγή ζεστού νερού. Οι καυστήρες διαφοροποιούνται σε τύπους, όπως οι πιεζοηλεκτρικοί, οι ατμού, οι καυστήρες συμπύκνωσης, και οι ανοικτού τύπου. Εξασφαλίζουν αποδοτική μετατροπή ενέργειας, εκπέμποντας θερμότητα με ελάχιστη απώλεια. Οι καυστήρες χρησιμοποιούνται ευρέως σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικούς χώρους, συνεισφέροντας σημαντικά στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.