Τα δοχεία διαστολής αποτελούν σημαντικό στοιχείο σε υδραυλικά συστήματα, όπως τα θερμαντικά, ψύξης, και υδραυλικά συστήματα αυξομείωσης πίεσης. Ο σκοπός τους είναι να αντιμετωπίζουν τις αυξομειώσεις του όγκου του υγρού που χρησιμοποιείται στο σύστημα, προκαλούμενες από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Κατά τη λειτουργία τους, τα δοχεία διαστολής απορροφούν τις αυξομειώσεις όγκου του υγρού καθώς η θερμοκρασία αλλάζει. Αυτό βοηθά στη διατήρηση σταθερής πίεσης στο σύστημα, εμποδίζοντας τυχόν υπερπίεση ή υποπίεση. Τα δοχεία διαστολής συνήθως περιλαμβάνουν ένα ελαστικό μεμβράνη ή ένα πιστόνι, το οποίο απορροφά τις αλλαγές όγκου.

Η χρήση δοχείων διαστολής συνεισφέρει στη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των υδραυλικών συστημάτων, παρέχοντας μια αποτελεσματική λύση για τις διακυμάνσεις πίεσης που προκαλούνται από τις θερμικές αλλαγές.