Ιστορικό της εταιρείας

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015 στις Σέρρες. Ιδρύτρια της εταιρείας η Αθηνά Βεζυργιαννίδου με εμπειρία στον χώρο της θέρμανσης και του εμπορίου από το 1992. Λόγω της πολύχρονης πορείας της υπάρχει ήδη συνεργασία με πελάτες σχεδόν σε όλες τις περιοχές της επικράτειας. Πέρα των καταστημάτων, υδραυλικών και εργολάβων, το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει δημόσια ιδρύματα, δήμους καθώς και μεγάλες κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες.

 

Σκοπός της εταιρείας

Αρχικός σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή Λεβήτων στερεών καυσίμων και Βιομάζας, Ατομικών μονάδων θέρμανσης, Μπόιλερ και μεταλλικών Δεξαμενών. Επιπλέον των παραγόμενων προϊόντων, το εμπορικό τμήμα διαθέτει προς μεταπώληση, μεγάλη ποικιλία ειδών άλλων κατασκευαστών, που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων για συστήματα κεντρικής και ατομικής θέρμανσης.

 

Εγκαταστάσεις της εταιρείας

Η εταιρεία βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σε ένα κτίριο εμβαδού 3.824 τμ, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Τα δύο χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των λεβήτων, δεξαμενών και μπόιλερ, ενώ το τρίτο σαν αποθηκευτικός χώρος.

 

Φιλοσοφία της εταιρείας

Να παρέχει αξιόπιστες, οικονομικές και ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του πελάτη.