Τα αντιψυκτικά αποτελούν ουσίες που προστίθενται στα υγρά ψύξης των οχημάτων και των κινητήρων για την προστασία από τον παγετό και την υπερθέρμανση. Το κύριο χημικό που χρησιμοποιείται στα αντιψυκτικά είναι ο αιθυλενογλυκόλη ή η προπυλενογλυκόλη, τα οποία διαλύονται σε νερό για να δημιουργήσουν ένα ψυκτικό υγρό.

Τα αντιψυκτικά προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, όπως τη δυνατότητα πρόληψης του παγετού στο σύστημα ψύξης, τη μείωση του κινδύνου υπερθέρμανσης του κινητήρα και των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών εξαρτημάτων του συστήματος. Επίσης, πολλά αντιψυκτικά περιέχουν συστατικά προστασίας κατά της διάβρωσης και αντικατάστασης των ελαστικών.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και να ελέγχεται περιοδικά το επίπεδο και η κατάσταση του αντιψυκτικού για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της προστασίας του κινητήρα.