Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας αναφέρονται σε εγκαταστάσεις που παράγουν ενέργεια για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κοινοτήτων, επιχειρήσεων ή ολόκληρων περιφερειών. Αυτές οι μονάδες μπορεί να λειτουργούν με διάφορες πηγές ενέργειας, περιλαμβάνοντας συχνά την ηλεκτρική ενέργεια, τη θερμική ενέργεια ή ανανεώσιμες πηγές όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.