Οι θερμοστάτες χώρου είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ενός χώρου. Το κύριο τους έργο είναι να ρυθμίζουν τη λειτουργία του θερμαντικού συστήματος, ώστε να διατηρείται μια σταθερή και άνετη θερμοκρασία.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι θερμοστάτες χώρου λειτουργούν με ψηφιακή τεχνολογία και περιλαμβάνουν προηγμένες λειτουργίες. Συχνά είναι προγραμματιζόμενοι, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίζουν χρονοπρογράμματα για διάφορες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επίσης, οι σύγχρονοι θερμοστάτες μπορεί να συνδεθούν σε έξυπνα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, επιτρέποντας τον έλεγχο από απόσταση μέσω smartphone ή άλλων συσκευών. Αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της οικονομίας του συστήματος θέρμανσης.