Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση νερού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Το βασικό τους στοιχείο είναι ο ηλιακός συλλέκτης, ο οποίος συλλέγει την ηλιακή ακτινοβολία και μετατρέπει την ενέργεια αυτή σε θερμότητα. Οι θερμοσίφωνες αυτοί συνδέονται με έναν αποθετικό δοχείο, όπου το θερμαινόμενο νερό αποθηκεύεται για χρήση.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς εκμεταλλεύονται μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Είναι κατάλληλοι για ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση χώρων, και ακόμη και για υποστήριξη του συστήματος θέρμανσης πισίνας. Οι σύγχρονοι ηλιακοί θερμοσίφωνες συνήθως είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογίες όπως οι αντιστάσεις θερμοστάτες και έξυπνα συστήματα ελέγχου για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη βέλτιστη χρήση της ηλιακής ενέργειας.