Οι αντιστάσεις θερμοσιφώνων αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στα ηλιακά θερμοσίφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση νερού με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. Η λειτουργία τους βασίζεται στον τρόπο μεταφοράς της θερμότητας που παράγεται από τον ηλιακό συλλέκτη προς το νερό.

Οι αντιστάσεις θερμοσιφώνων θερμαίνουν το νερό που περνά από αυτές, εξασφαλίζοντας ότι το νερό είναι πάντα στην επιθυμητή θερμοκρασία, ανεξαρτήτως των ηλιακών συνθηκών. Είναι συνήθως ενσωματωμένες σε κυλινδρικούς θερμοσίφωνες και ρυθμίζονται αυτόματα για να διατηρούν το νερό σε ένα επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.

Η χρήση αντιστάσεων επιτρέπει στα ηλιακά θερμοσίφωνα να λειτουργούν αποτελεσματικά και σε συνθήκες αστάθειας ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό εξασφαλίζει τη σταθερή παροχή ζεστού νερού για χρήση στο σπίτι.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.