Οι κυκλοφορητές αναπαριστούν σημαντική συσκευή στον τομέα του κλιματισμού και της εξαερισμού. Χρησιμοποιούνται για τη διανομή ομοιόμορφου αέρα σε εσωτερικούς χώρους, βελτιώνοντας την κυκλοφορία και την ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας. Συνήθως εγκαθίστανται σε τοίχους ή οροφές και μπορούν να ρυθμιστούν για να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο κυκλοφορίας αέρα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμοι σε εμπορικούς χώρους, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα, παρέχοντας άνεση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα.