Τα ηλεκτρολογικά είδη αφορούν τα είδη υλικών, συσκευών και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρολογίας και του ηλεκτρονικού σχεδιασμού. Αυτά τα είδη καλύπτουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που επιτρέπουν τον έλεγχο, τη διανομή, και τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας