Οι καυστήρες Pellet ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών καυστήρων και λειτουργούν με βιοκαύσιμα σε μορφή σφαιριδίων, γνωστών ως pellets. Τα pellets κατασκευάζονται συνήθως από συμπιεσμένα ξύλα ή άλλα βιομηχανικά απόβλητα ξύλου. Οι καυστήρες Pellet προσφέρουν αποδοτική και βιώσιμη λύση θέρμανσης, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από τα παραδοσιακά καύσιμα.

Οι καυστήρες Pellet αυτοφορτίζονται με pellets από ειδικούς δοχείους και ρυθμίζουν αυτόματα την παροχή θερμότητας ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Η καύση των pellets είναι σχετικά καθαρή, με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων και χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με παραδοσιακά καύσιμα. Οι καυστήρες Pellet αποτελούν έξυπνη επιλογή για όσους επιζητούν περιβαλλοντικά φιλική και οικονομική θέρμανση.