Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα αποτελεσματικό και διαρκές καύσιμο για θέρμανση, είναι δηλαδή μια πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικούς χώρους. Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, αλλά περιλαμβάνει επίσης ίχνη άλλων αερίων. Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα αποτελεσματικό και διαρκές καύσιμο για θέρμανση, είναι δηλαδή μια πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικούς χώρους. Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, αλλά περιλαμβάνει επίσης ίχνη άλλων αερίων.

Ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν το φυσικό αέριο επιλογή για θέρμανση περιλαμβάνουν: Καθαρότητα και αποτελεσματικότητα, Οικονομία, άνετη χρήση και ευελιξία