Τα υδραυλικά συστήματα ελέγχου στα ηλιακά θερμοσυσσωρευτικά συστήματα λειτουργούν κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας. Με χρήση αισθητήρων, βαλβίδων και αντλιών, ρυθμίζουν τη ροή θερμαινόμενου υγρού μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και του θερμοσίφωνα. Οι διαφορικοί θερμοστάτες προσθέτουν αυτοματισμό για τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας. Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία, τα υδραυλικά συστήματα ελέγχου εξασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση της ηλιακής ενέργειας και ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους.