Τα μποϊλερ λεβητοστασίου και τα δοχεία αδράνειας αναφέρονται σε συσκευές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση θερμότητας που παράγεται από θερμαντικές εγκαταστάσεις, όπως λέβητες. Οι λέβητες συνήθως λειτουργούν κατά περιόδους όταν απαιτείται θέρμανση, αλλά η ζήτηση για θερμότητα μπορεί να ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα μποϊλερ λεβητοστασίου είναι δεξαμενές που αποθηκεύουν ζεστό νερό από τον λέβητα. Όταν ο λέβητας λειτουργεί, θερμαίνει το νερό στο μποϊλερ, και αυτό το ζεστό νερό είναι διαθέσιμο για χρήση όταν χρειάζεται θέρμανση στο σπίτι. Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αποθήκευσης θερμότητας.

Τα δοχεία αδράνειας είναι παρόμοια με τα μποϊλερ, αλλά συνήθως διαθέτουν περισσότερη θερμαινόμενη χωρητικότητα. Είναι σχεδιασμένα για να αποθηκεύουν μεγαλύτερο όγκο ζεστού νερού, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σε μεγαλύτερα κτίρια ή σε περιοχές όπου η ζήτηση για ζεστό νερό είναι υψηλή. Και αυτά συνεργάζονται με τους λέβητες για την αποτελεσματική και σταθερή παροχή θερμότητας.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.