Οι λέβητες αποτελούν συσκευές θέρμανσης που μετατρέπουν την ενέργεια από καύσιμα όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ή ξύλο, σε θερμότητα για θέρμανση και ζεστό νερό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λεβήτων, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωτικών, στάνταρ, αεριοστροβιλικών και ξυλολέβητων.

Οι συμπυκνωτικοί λέβητες διακρίνονται για την υψηλή απόδοση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι στάνταρ λέβητες αποτελούν την πιο συνηθισμένη επιλογή, ενώ οι αεριοστροβιλικοί λέβητες είναι κατάλληλοι για μεγάλους χώρους. Οι ξυλολέβητες αξιοποιούν την καύση ξύλου για θέρμανση. Οι λέβητες αποτελούν κρίσιμο μέρος των συστημάτων θέρμανσης, παρέχοντας αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες.