Οι παρελκόνες στις εγκαταστάσεις θέρμανσης αναφέρονται στα πρόσθετα ή επιπρόσθετα στοιχεία που συνθέτουν ένα θερμαντικό σύστημα πέρα από τα βασικά στοιχεία όπως λέβητας και συστήματα διανομής θερμότητας. Αυτά τα παρελκόντα μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου, αντλίες, διαφορετικούς τύπους ακτινοβολίας ή ακόμη και συσκευές αποθήκευσης ενέργειας.