Τα υλικά συγκόλλησης είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση ή τη συγκολλητική ενώση υλικών, προκειμένου να δημιουργηθεί μία ισχυρή και ανθεκτική σύνδεση. Η συγκόλληση είναι μια τεχνική που ενώνει δύο ή περισσότερα υλικά μεταξύ τους, συνήθως με τη χρήση θερμότητας, πίεσης, ή χημικών ουσιών.

Στην κατηγορία των υλικών συγκόλλησης περιλαμβάνονται διάφορες επιλογές, όπως οι συγκολλητικές κόλλες, τα κολλητήρια, τα κολλητικά ή κόλλες υψηλής θερμοκρασίας, και άλλα. Κάθε υλικό συγκόλλησης έχει τις δικές του ιδιότητες και εφαρμογές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Συνήθως, η συγκόλληση είναι ουσιώδης διαδικασία στην κατασκευή, τη βιομηχανία, και τις επισκευές, παρέχοντας αξιόπιστες και ανθεκτικές συνδέσεις μεταξύ υλικών όπως μέταλλα, πλαστικά, ξύλο, και άλλα.