Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις για θέρμανση και ψύξη κτιρίων. Λειτουργούν με την αρχή της αντλίας, αντλώντας θερμότητα από το περιβάλλον (αέρα, γη ή νερό) και μεταφέροντάς την στο εσωτερικό του κτιρίου. Επιδεικνύουν υψηλή αποδοτικότητα, αφού δεν παράγουν θερμότητα, αλλά τη μεταφέρουν, επιτρέποντας ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη. Η χρήση αντλιών θερμότητας συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και προστατεύει το περιβάλλον, αποτελώντας πράσινη και βιώσιμη επιλογή για τις κλιματιστικές ανάγκες κτιρίων.