Η παραγωγή ενέργειας με ηλιοθερμία είναι μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία για τη δημιουργία θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα ηλιοθερμίας χρησιμοποιούν συλλέκτες που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού ή για την κίνηση θερμικών κινητήρων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Η χρήση της ηλιοθερμίας συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην μετάβαση προς βιώσιμες πηγές ενέργειας.