Οι κυλινδρικοί και πλακοειδείς εναλλάκτες αναφέρονται σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ηλιακών θερμοσυσσωρευτών για τη μεταφορά θερμότητας από τον ηλιακό συλλέκτη στο νερό ή άλλο θερμαινόμενο υγρό. Η λειτουργία τους είναι καίρια για τη μεταφορά της θερμότητας από τον ηλιακό συλλέκτη προς τον αποθετικό δοχείο ή τον θερμοσίφωνα.

Οι πλακοειδείς εναλλάκτες συνήθως αποτελούνται από λεπτές μεταλλικές πλάκες, συνήθως κατασκευασμένες από χαλκό, που είναι τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη. Οι κυλινδρικοί εναλλάκτες, από την άλλη, χρησιμοποιούν έναν σωλήνα ή κυλινδρική δομή για να διακινήσουν το θερμαινόμενο υγρό. Και οι δύο τύποι εναλλακτών δημιουργούν μεγάλη επιφάνεια επαφής μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και του θερμαινόμενου υγρού, επιτρέποντας την αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας.

Οι εναλλάκτες αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση των ηλιακών θερμοσυσσωρευτών, διευκολύνοντας τη μετάβαση της θερμότητας από τον συλλέκτη προς το θερμαινόμενο υγρό.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.