Οι χαλύβδινοι λέβητες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κατηγορία συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν χαλύβδινες κατασκευές για την παραγωγή θερμότητας. Ο χάλυβας, ένας σκληρός και ανθεκτικός κράματος σιδήρου και άλλων στοιχείων, χρησιμοποιείται σε αυτούς τους λέβητες λόγω των υψηλών του ιδιοτήτων αντοχής και θερμικής αγωγιμότητας.

Οι χαλύβδινοι λέβητες χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως θέρμανση κτιρίων, παραγωγή ζεστού νερού και βιομηχανικές διεργασίες. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι η ικανότητα να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές που απαιτούν έντονη θέρμανση ή παραγωγή ατμού.

Οι χαλύβδινοι λέβητες συχνά κατασκευάζονται με διάφορες τεχνολογίες όπως οι στεγανοποιημένοι λέβητες και οι συμπυκνωματικοί λέβητες, που στοχεύουν στην αποδοτική καύση καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Αυτή η κατηγορία λεβήτων συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της θέρμανσης και της ενεργειακής απόδοσης.