Οι λέβητες πετρελαίου αποτελούν δημοφιλή επιλογή για τη θέρμανση σε οικιακά, επαγγελματικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Λειτουργούν με την καύση πετρελαίου, παρέχοντας αξιόπιστη θέρμανση και ζεστό νερό. Οι περισσότεροι είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα συστήματα ελέγχου για αυτοματοποιημένη ρύθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική πτυχή, καθώς η καύση πετρελαίου συνδέεται με εκπομπές καυσαερίων. Η σωστή συντήρηση και η συμμόρφωση προς περιβαλλοντικούς κανονισμούς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποδοτική και βιώσιμη χρήση των λεβήτων πετρελαίου.