Οι λέβητες βιομάζας είναι προηγμένα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν βιομαζικά υλικά ως καύσιμο, όπως ξύλο ή άχυρα. Αυτοί οι λέβητες είναι οικολογικά φιλικοί, μιας και η καύση των βιομαζικών υλικών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, προσφέρουν βιώσιμη εναλλακτική λύση, αφού τα βιομαζικά υλικά είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε οικιακά, επαγγελματικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα για την παραγωγή θερμότητας και ζεστού νερού, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα και στην προώθηση της βιωσιμότητας.