2

Οι λέβητες πέλλετ αποτελούν προηγμένα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν πέλλετ ως καύσιμο, μικρά συμπιεσμένα κομμάτια ξύλου ή άλλων βιομαζικών υλικών. Είναι αυτοματοποιημένοι και εξαιρετικά αποδοτικοί, παρέχοντας σταθερή παραγωγή θερμότητας. Οι λειτουργίες ελέγχου τους, συνήθως συνδεδεμένες με σύγχρονα συστήματα, επιτρέπουν την προγραμματιζόμενη ρύθμιση και τον έλεγχο της θέρμανσης, ενώ προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Επιλογή ιδιαίτερα βιώσιμη και αποδοτική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές θέρμανσης.