Οι λέβητες στερεών καυσίμων είναι συσκευές θέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα, όπως ξύλο, πέλλετ, καλαμπόκι, ή άλλα βιομαζικά υλικά, για την παραγωγή θερμότητας. Αυτοί οι λέβητες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε περιοχές όπου οι στερεοί πόροι είναι εύκολα προσβάσιμοι ή οικονομικά προσιτοί.

Οι λέβητες στερεών καυσίμων προσφέρουν υψηλή θερμική απόδοση και μπορούν να λειτουργούν με μεγάλη αυτονομία, εξαρτώμενοι από τη χωρητικότητα του καυστικού δοχείου. Είναι κατάλληλοι για οικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εφαρμογές και μπορούν να ενσωματωθούν σε διαφορετικούς τύπους συστημάτων θέρμανσης, όπως ραδιαντορικά ή δαπέδου.

Επιπλέον, οι σύγχρονοι λέβητες στερεών καυσίμων συχνά διαθέτουν προηγμένες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν καθαρή καύση, ελάχιστες εκπομπές και υψηλή απόδοση, συνδυάζοντας οικονομία και βιωσιμότητα.